Znaleziono 4 artykuły

Bolesław Maciej Ćwiertniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane zagadnienia teoretyczne budowy systemu norm prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie Bolesław Maciej Ćwiertniak s. 39-84
Wybrane zagadnienia teoretyczne budowy systemu norm prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie Bolesław Maciej Ćwiertniak s. 39-60
Sprawozdanie z VIII Seminarium Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego: "Rozwój regionalny – instrumenty jego realizacji i rola samorządu województwa", Kraków, 20 listopada 2014 roku Bolesław Maciej Ćwiertniak s. 327-329
Seminarium "Polscy mistrzowie prawa pracy - prof. Antoni Walas" Bolesław Maciej Ćwiertniak s. 499-500