Znaleziono 3 artykuły

Leszek Ćwikła

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sytuacja prawna ludności prawosławnej w państwie polsko-litewskim do 1596 r. Leszek Ćwikła s. 41-57
Konstytucja Filipa Orlika z 1710 roku Andrij Kosyło Leszek Ćwikła s. 55-68
Bractwo cerkiewne jako forma organizacji ludność prawosławnej na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej w XVI-XVII w. Leszek Ćwikła s. 119-135