Znaleziono 4 artykuły

Dagmar Čapková

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zależność między nauczaniem ogólnym a specjalistycznym w ujęciu uniwersalnego wychowania permanentnego u Komeńskiego Dagmar Čapková s. 21-39
Some Educational Innovations as Proposed by J. A. Comenius (Komensky) Dagmar Čapková s. 137-146
"Některé zàkladni principy pedagogického myšleni J. A. Komenského", Dagmar Čapková, "Rozprawy Československé Akademie Věd. Řada Společenskych Věd" r. 87, s. 2, 1977 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Dagmar Čapková (aut. dzieła rec.) s. 188-189
"Myšlenka lidské aktivity v Komenského pojeti dějin", Dagmar Čapková, Praha 1983 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Dagmar Čapková (aut. dzieła rec.) s. 222-223