Znaleziono 1 artykuł

Elżbieta Łątka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy mówienie o emocjach w języku obcym jest możliwe? O potrzebie rekonstruowania skryptów kulturowych wyrażania emocji dla glottodydaktyki polszczyzny Elżbieta Łątka s. 35-43