Znaleziono 8 artykułów

Zbigniew Łęski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pro memoria. Profesor Władysław Piotr Zaczyński (1930–2017) Jarosław Jagieła Zbigniew Łęski s. 15-18
Transakcje nauczyciel–uczeń w wybranych teoriach dydaktycznych Zbigniew Łęski s. 49-63
Struktura osobowości użytkownika komputera z perspektywy analizy transakcyjnej Zbigniew Łęski s. 101-116
Nowe media w społeczeństwie informacyjnym z perspektywy analizy transakcyjnej. Praca czy współpraca? Zbigniew Łęski s. 119-125
"Cathexis Reader : Transactional Analysis Treatment of Psychosis", J.L. Shiff, New York 1975 : [recenzja] Zbigniew Łęski J.L. Shiff (aut. dzieła rec.) s. 153-156
"Life Scripts : A Transactional Anaysis of Unconscious Relational Patterns", Richard G. Erskine, [b.m.] [b.r.] : [recenzja] Zbigniew Łęski Richard G. Erskine (aut. dzieła rec.) s. 155-157
Komputeryzacja kształcenia w świetle zasad dydaktyki ogólnej Zbigniew Łęski s. 229-241
„Zastój” w procesie komputeryzacji kształcenia z perspektywy analizy transakcyjnej Zbigniew Łęski s. 323-328