Znaleziono 1 artykuł

Marzena Łabędź

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Środki ochrony tajemnicy pracodawcy i tajemnicy przedsiębiorstwa w stosunkach pracowniczych a sposoby zabezpieczenia tajemnicy przez pracodawcę Marzena Łabędź s. 231-244