Znaleziono 1 artykuł

Jurij Łabyncew

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Церковное летописание во II Речи Посполитой : (по материалам культурологической экспедиции 1996 г.) Łarisa Szczawinskaja Jurij Łabyncew s. 221-231