Znaleziono 2 artykuły

J. Łach

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Księgi historyczne Starego Testamentu", cz. 1, "Dziejopisarstwo izraelskie : Księgi : Jozuego, Sędziów, Samuela, Królów", opracowali T. Brzegowy, J. Łach, S. Wypych, [w:] "Wprowadzenie w myśl i wezwanie Ksiąg Biblijnych", t. 2, red. J. Frankowski, S. Wypych, Warszawa 2006 : [recenzja] Józef Błażej Łach T. Brzegowy (aut. dzieła rec.) J. Frankowski (aut. dzieła rec.) S. Wypych (aut. dzieła rec.) J. Łach (aut. dzieła rec.) s. 379-385
"Stary Testament o swoich największych postaciach", Józef Łach, Rzeszów 2002 : [recenzja] Piotr Mierzwa J. Łach (aut. dzieła rec.) s. 391-394