Znaleziono 2 artykuły

Katarzyna Łach

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ stopy procentowej na strukturę finansową przedsiębiorstw w Polsce w latach 1997-2007 Katarzyna Łach s. 247-259
Analiza ekonomiczna w zarządzaniu nieruchomością Adam Nalepka Katarzyna Łach s. 368-381
    Zacytuj
  • Udostępnij