Znaleziono 3 artykuły

Tadeusz Ładogórski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Zaludnienie ziem polskich w czasach Bolesława Chrobrego", Tadeusz Ładogórski, "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych", 50 (1989), s. 21-30 : [recenzja] Gerard Labuda Tadeusz Ładogórski (aut. dzieła rec.) s. 145
"Atlas historyczny Polski. Mapy XVIII wieku, t. 1-2, cz. 1 i 2 pod red. Juliana Janczaka i Tadeusza Ładogórskiego, oprac. Julian Janczak [et al.] ; t. 2 oprac. Krystyna Binek [et al.], Wrocław [etc.] 1976-1984 : [recenzja] Stanisław Litak Krystyna Binek (aut. dzieła rec.) Julian Janczak (aut. dzieła rec.) Tadeusz Ładogórski (aut. dzieła rec.) s. 580-585
"Atlas Historyczny Polski, Śląsk w końcu XVIII wieku, t. 1, cz. 1-2", pod red. Juliana Janczaka i Tadeusza Ładogórskiego, Wrocław 1976 : [recenzja] Marek Wrede julian Janczak (aut. dzieła rec.) Tadeusz Ładogórski (aut. dzieła rec.) s. 596-597