Znaleziono 5 artykułów

Stanisław Łagodziński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pojęcie gwałtu na osobie w przestępstwie rozboju Stanisław Łagodziński s. 27-38
Agresywność działania sprawcy jako czynnik konstytuujący szczególną zuchwałość z art. 208 k.k. Stanisław Łagodziński s. 29-39
Okoliczności kwalifikujące kradzież Stanisław Łagodziński s. 56-68
Z badań nad obozem Hohenbruch : (według relacji świadków) Stanisław Łagodziński s. 61-77
Stalag I B Hohenstein : (w świetle zeznań świadków) Stanisław Łagodziński s. 403-427