Znaleziono 1 artykuł

Agnieszka Łakomska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sąd rejestrowy czy sąd gospodarczy? : kognicja sądowa w sprawach oceny zgodności z prawem uchwał organów spółek kapitałowych podlegających wpisowi do rejestru sądowego Agnieszka Łakomska Witold Łakomski s. 73-79