Znaleziono 10 artykułów

Jerzy Łanowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jakub Burckhardt w świetle współczesnych studiów Władyslaw Czapliński Waldemar Voisé Jerzy Łanowski s. 109
Jakuba Burckhardta obraz antyku Jerzy Łanowski s. 123-129
Czapla Kochcickich : Roździeńscianum Jerzy Łanowski s. 149-166
"Listy", Teofilakt Symokatta, tłumaczył z języka greckiego na łaciński Mikołaj Kopernik, Warszawa 1953, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. XIX, 1 nlb., 173, 3 nlb. : [recenzja] Jerzy Łanowski Mikołaj Kopernik (aut. dzieła rec.) Teofilakt Symokatta (aut. dzieła rec.) s. 238-243
"Sielanka grecka", przełożyła Anna Świderkówna, opracował Jerzy Łanowski, Wrocław 1953, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Biblioteka Narodowa, Seria II, nr 80, s. XCVIII, 186; "Sielanki", Teokryt, przełożył i opracował Artur Sandauer, warszawa 1953, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 122, 2 nlb. : [recenzja] Mieczysław Brożek Artur Sandauer (aut. dzieła rec.) Jerzy Łanowski (aut. dzieła rec.) Anna Świderkówna (aut. dzieła rec.) s. 309-316
Jan Hulewicz (19 maja 1907 - 7 października 1980) Jerzy Łanowski s. 375-382
Ryszard Gansiniec (1888-1958) Jerzy Łanowski s. 629-637
"O zdegradowaniu kontemplacji (Wokół wiersza Cypriana Norwida << Plato i Archita >>)", Edward Marczewski, Jerzy Łanowski, Wrocław 1969 : [recenzja] Bolesław Orłowski Edward Marczewski (aut. dzieła rec.) Jerzy Łanowski (aut. dzieła rec.) s. 630-631
Wokół kongresu wiedeńskiego : nieznany utwór Pawła z Krosna Alodia Gryczowa Jerzy Łanowski (tłum.) s. 885-907
Sprostowanie tłumacza Jerzy Łanowski s. 1245