Znaleziono 2 artykuły

Andrzej Łapa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Procesy sakralizacji i desakralizacji życia społecznego na przełomie XX i XXI wieku jako czynniki budowy ładu społecznego Andrzej Łapa s. 131-144
Ewaluacja nauczycieli akademickich w Akademii Marynarki Wojennej w świetle opinii studentów Andrzej Łapa s. 149-158