Znaleziono 2 artykuły

Anna Łapińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozwój polskiej wsi w programach finansowanych przez Unię Europejską Jacek Willecki Anna Łapińska s. 65-72
Aktywność zawodowa ludności na obszarach wiejskich Anna Łapińska s. 205-210