Znaleziono 4 artykuły

Andrzej Łapiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ogólna problematyka ograniczenia władzy rodzicielskiej według art. 109 k.r.o. Andrzej Łapiński s. 21-33
Wizja kapłaństwa w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego Andrzej Łapiński s. 27-59
Przesłanki zastosowania art. 107 k.r.o. Elżbieta Holewińska-Łapińska Andrzej Łapiński s. 35-46
Sprawozdanie z sympozjum teologiczno-pastoralnego w Łomży Andrzej Łapiński s. 379-380