Znaleziono 11 artykułów

Józef Łapiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konsystorz greckokatolicki w Chełmie na przełomie XVIII i XIX wieku Józef Łapiński s. 143-150
Problematyka uchwał synodalnych biskupa Porfiriusza Skarbka Ważyńskiego Józef Łapiński s. 173-196
Stanowisko prawne Zakonu Klarysek w Polsce do Soboru Trydenckiego Józef Łapiński s. 173-222
Ogólny stan i podział administrcyjny unickiej diecezji w Chełmie na tle politycznej sytuacji kraju w drugiej połowie XVIII w. Józef Łapiński s. 175-197
Śp. ks. prof. Paweł Pałka (1904-1992) Józef Łapiński s. 215-216
IX Międzynarodowy Kongres Stowarzyszenia Prawników Kościołow Wschodnich Józef Łapiński s. 221-223
Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich : (próba charakterystyki) Józef Łapiński s. 247-255
Porfiriusz Skarbek Ważyński jako zakonnik i hierarcha unicki Józef Łapiński s. 269-274
"Wschodnie patriarchaty starożytne", Edmund Przekop, Warszawa 1984 : [recenzja] Józef Łapiński Edmund Przekop (aut. dzieła rec.) s. 289-293
Projekt kodyfikacji Katolickich Kościołów Wschodnich : (wykład na Wydziale Prawa Kanonicznego ATK prof. Fürsta z Freiburga) Józef Łapiński s. 312-315
Zabiegi Stolicy Apostolskiej o utrzymanie Unii z 1596 r. na podstawie unickiej diecezji chełmskiej w XIX wieku Józef Łapiński s. 353-370