Znaleziono 52 artykuły

Zdzisław Łapiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityka z bliska i z dala Zdzisław Łapiński s. 1-4
"Trochę z ukosa : choć poważnie" Zdzisław Łapiński s. 1-5
Wiedza posępna, wiedza radosna Zdzisław Łapiński s. 1-4
Elegia na odejście nowomowy Zdzisław Łapiński s. 1-3
To samo inaczej Zdzisław Łapiński s. 4-8
Prawdę mówiąc... Zdzisław Łapiński s. 4-8
    Zacytuj
  • Udostępnij
W kółko o nim Zdzisław Łapiński s. 4-6
Poeta Zdzisław Łapiński s. 4-6
Miłosz - nieunikniony Zdzisław Łapiński s. 6-9
"Psychosomatyczne są te moje wiersze" : impuls motoryczny w poezji Juliana Przybosia Zdzisław Łapiński s. 9-17
Tożsamość fabularna a tożsamość liryczna Zdzisław Łapiński s. 9-21
    Zacytuj
  • Udostępnij
W klasie tańca u Gombrowicza Zdzisław Łapiński s. 33-44
"Ja piszę, ty malujesz" Zdzisław Łapiński s. 39-48
Widziane, wyobrażone, pomyślane Zdzisław Łapiński s. 46-56
    Zacytuj
  • Udostępnij
Motoric Impulse in the Poetry of Julian Przyboś Zdzisław Łapiński Bogdan Lawandowski (tłum.) s. 67-79
Postmodernizm : co to i po co? Zdzisław Łapiński s. 74-86
Dwaj nowocześni : Leśmian i Przyboś Zdzisław Łapiński s. 79-87
O pewnym filozofie, który chciał zostać (i został) literatem Zdzisław Łapiński s. 84-92
"Metaforyka Tadeusza Nowaka", Adam Dąbrowski [w:] "Studia z teorii i historii poezji", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Zdzisław Łapiński Adam Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 98
"Swiat cały - jakże zmieścić go w źrenicy. O kategoriach percepcyjnych w poezji Juliana Przybosia", Zdzisław Łapiński [w:] "Studia z teorii i historii poezji", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Zdzisław Łapiński Zdzisław Łapiński (aut. dzieła rec.) s. 100
Une vie et une création, ou deux créations? Zdzisław Łapiński Elisabeth Destrée-Van Wilder (tłum.) s. 103-113
"Problemy synonimii poetyckiej", Teresa Skubalanka [w:] "Studia z teorii i historii poezji", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Zdzisław Łapiński Teresa Skubalanka (aut. dzieła rec.) s. 104
O gatunkach zmąconych : nowe konfiguracje myśli społecznej Clifford Geertz Zdzisław Łapiński (tłum.) s. 113-130
Gombrowicz and his critics Zdzisław Łapiński Agnieszka Kukulska (tłum.) s. 115-126
Gawędy ekonomistów Donald N. McCloskey Zdzisław Łapiński (tłum.) s. 119-137
"O kategorii osobowości w badaniach literackich", Zdzisław Łapiński, Lublin 1971 : [recenzja] Zdzisław Łapiński Zdzisław Łapiński (aut. dzieła rec.) s. 120
"Gombrowicz i krytycy", oprac. Zdzisław Łapiński, Kraków 1984 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Zdzisław Łapiński (aut. dzieła rec.) Zygmunt Nierada (tłum.) s. 133-137
"Ja, Ferdydurke. Gombrowicza świat interakcji", Zdzisław Łapiński, Lublin 1985 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Zdzisław Łapiński (aut. dzieła rec.) Zygmunt Nierada (tłum.) s. 137-140
"Metafizyka Leśmiana", Zdzisław Łapiński, Warszawa 1971 : [recenzja] Zdzisław Łapiński Zdzisław Łapiński (aut. dzieła rec.) s. 140
Trocki i dzikie storczyki Richard Rorty Zdzisław Łapiński (tłum.) s. 155-173
">>Ja piszę, ty malujesz<<", Zdzisław Łapiński, "Teksty" nr 5 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Zdzisław Łapiński (aut. dzieła rec.) s. 167
"Norwid", Zdzisław Łapiński, Kraków 1971 : [recenzja] Zdzisław Łapiński Zdzisław Łapiński (aut. dzieła rec.) s. 170
Miłosz "zaraz po wojnie" Zdzisław Łapiński s. 171-181
Oda i inne gatunki oświecone Zdzisław Łapiński s. 185-202
Wymiana listów Janusz Sławiński Zdzisław Łapiński s. 189-190
">>Gdy myśl łączy się z przestrzenią<<. Uwagi o przypowieści >>Quidam<<", Zdzisław Łapiński, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Zdzisław Łapiński (aut. dzieła rec.) s. 194
Zdzisław Jastrzębski (17 XII 1930 - 30 IV 1972) Zdzisław Łapiński s. 198-199
Alegoria jako interpretacja Morton W. Bloomfield Zdzisław Łapiński (tłum.) s. 217-235
"Stream of Consciousness in the Modern Novel", Robert Humphrey, Berkeley 1958, wyd. 1: 1954, University of California Press, s. VII, 129; "The Modern Psychological Novel", Leon Edel, New York 1959, wyd. 1: 1955, Grove Press, An Evergreen Book, E-134, s. 143; "Stream of Consciousness. A Study in Literary Method", Melvin Friedman, New Haven 1955, Yale University Press, s. XI, 279 : [recenzja] Zdzisław Łapiński Leon Edel (aut. dzieła rec.) Melvin Friedman (aut. dzieła rec.) Robert Humphrey (aut. dzieła rec.) s. 218-227
Frame analysis : uwagi końcowe Erving Goffman Zdzisław Łapiński (tłum.) s. 229-258
"Słownik realizmu socjalistycznego", red. Zdzisław Łapiński, Wojciech Tomasik, Kraków 2004 : [recenzja] Renata Jagodzińska Wojciech Tomasik (aut. dzieła rec.) Zdzisław Łapiński (aut. dzieła rec.) s. 237
"Pisma zebrane", Witold Gombrowicz, wydanie krytyczne pod red. Włodzimierza Boleckiego, Jerzego Jarzębskiego, Zdzisława Łapińskiego, tom 2: „Ferdydurke”, w oprac. Włodzimierza Boleckiego, Kraków 2007 : [recenzja] Łukasz Garbol Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) Witold Gombrowicz (aut. dzieła rec.) Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) Zdzisław Łapiński (aut. dzieła rec.) s. 240-246
Kryzys literatury porównawczej René Wellek Zdzisław Łapiński (tłum.) s. 269-279
Wiatr - odpowiednik stanów duchowych : o pewnej romantycznej metaforze Meyer H. Abrams Zdzisław Łapiński (tłum.) s. 279-298
"Design and Truth in Autobiography", Roy Pascal, London 1960, Routledge & Kegan Paul, s. X, 202 : [recenzja] Zdzisław Łapiński Roy Pascal (aut. dzieła rec.) s. 282-285
Norwidiana 1956-1970 Zdzisław Łapiński s. 304-318
Z kartoteki filologa : o "wierszach prostych" ( w czasach skomplikowanych) Zdzisław Łapiński s. 327-332
"Norwid", Zdzisław Łapiński, Kraków 1971, Społeczny Instytut Wydawniczy «Znak», ss. 180 : [recenzja] Elżbieta Feliksiak Zdzisław Łapiński (aut. dzieła rec.) s. 332-339
"„Ja, Ferdydurke” : Gombrowicza świat interakcji", Zdzisław Łapiński, Lublin 1985 : [recenzja] Alina Brodzka Zdzisław Łapiński (aut. dzieła rec.) s. 353-356
Powieść i miłość - "Pamela" Ian Watt Zdzisław Łapiński (tłum.) s. 415-453
"The Languages of Criticism and the Structure of Poetry", Ronald S. Crane, Toronto 1953, University of Toronto Press, The Alexander Lectures, s. XXI, 214; "The New Apologists for Poetry", Murray Krieger, Minneapolis 1956, The University o Minnesota Press, s. XIV, 225; "Anatomy of Criticism", Four Essays, Northrop Frye, Princeton 1957, Princeton University Press, s. X, 383 : [recenzja] Zdzisław Łapiński Ronald S. Crane (aut. dzieła rec.) Northrop Frye (aut. dzieła rec.) Murray Krieger (aut. dzieła rec.) s. 594-617
"Koncepcja języka poetyckiego awangardy krakowskiej", Janusz Sławiński, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego, „Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej”, tom IV, komitet redakcyjny: Janusz Sławiński, Jan Trzynadlowski, Maria Żmigrodzka, sekretarz redakcji Teresa Kostkiewiczowa, s. 210, 2 nlb. : [recenzja] Zdzisław Łapiński Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 683-688