Znaleziono 1 artykuł

H. Łaskarzewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Biblioteki naukowe w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1945. Wybór dokumentów źródłowych ", oprac. A. Mężyński, przy współpracy H. Łaskarzewskiej, Warszawa 2003 : [recenzja] pio Nowak A. Mężyński (aut. dzieła rec.) H. Łaskarzewska (aut. dzieła rec.) s. 256-260