Znaleziono 6 artykułów

Rafał Łatka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Propaganda władz PRL wobec drugiej wizyty Jana Pawła II na przykładzie "Gazety Krakowskiej” Rafał Łatka s. 95-107
Droga do ustawowego uregulowania osobowości prawnej Kościoła katolickiego w Polsce "ludowej" Rafał Łatka s. 99-126
"Stosowanie prawa przez Wydział do Spraw Wyznań w Rzeszowie wobec duchownych Kościoła katolickiego w latach 1950–1973", Lidia Fiejdasz, Lublin 2012 : [recenzja] Rafał Łatka Lidia Fiejdasz (aut. dzieła rec.) s. 239-245
Małgorzata Madej, "SB uprzejmie donosi... Służba Bezpieczeństwa jako filtr zasileń informacyjnych systemu politycznego PRL w latach 1956-1970. Przykład województwa wrocławskiego", Małgorzata Madej, Wrocław 2014 : [recenzja] Rafał Łatka Małgorzata Madej (aut. dzieła rec.) s. 339-342
"Od uległości do niezależności. Literaci i literatura w latach 1944-1989 Rafał Łatka Justyna Błażejowska (aut. dzieła rec.) Cecylia Kuta (aut. dzieła rec.) s. 343-346
"Elita polityczna krakowskiej PZPR w latach 1956–1975", Sebastian Drabik, Kraków 2013 : [recenzja] Rafał Łatka Sebastian Drabik (aut. dzieła rec.) s. 349-352