Znaleziono 1 artykuł

Janina Ławińska-Tyszkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Z dziejów grecystyki w Polsce w okresie ododzenia", Janina Czerniatowicz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Monografie z Dziejów Nauki i Techniki, XXVIII, Zakład Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk, ss. 142, 2 nlb.; "Recepcja poezji greckiej w Polsce w XVI-XVII wieku", Janina Czerniatowicz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Studia Staropolskie, tom XV, pod redakcją Czesława Hernasa i Jerzego Ziomka, Instytut Badań LIterackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 100, 2 nlb. + 6 wklejek ilustr. : [recenzja] Wiesław Tyszkowski Janina Ławińska-Tyszkowska Janina Czerniatowicz (aut. dzieła rec.) s. 317-319