Znaleziono 2 artykuły

Adam Łazowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Glosa do wyroku Sądu EFTA w sprawie E-4 Adam Łazowski s. 271-281
"Ochrona praw jednostek w prawie Wspólnot Europejskich. Pozasądowe mechanizmy ochrony praw przed instytucjami i organami Wspólnot Europejskich", Adam Łazowski, Kraków 2002 : [recenzja] Helena Pietrzak Adam Łazowski (aut. dzieła rec.) s. 279-281