Znaleziono 1 artykuł

Katarzyna Łeńskiej–Bąk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Doświadczane, opisywane, symboliczne. Ciało w dyskursach kulturowych", pod red. Katarzyny Łeńskiej–Bąk i Magdaleny Sztandary, Opole 2008 : [recenzja] Tomasz Wiślicz Magdalena Sztandar (aut. dzieła rec.) Katarzyna Łeńskiej–Bąk (aut. dzieła rec.) s. 621-626