Znaleziono 1 artykuł

Antoni Łepkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O niedopuszczalnej wykładni rozszerzającej : polemika w sprawie nabywania przez podmioty zagraniczne udziałów lub akcji w spółkach będących właścicielami nieruchomości Piotr Sikorski Andrzej Tokaj Antoni Łepkowski s. 69-75