Znaleziono 3 artykuły

Anna Łobos

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Walory poznawcze, wychowawcze i terapeutyczne "Śpiewnika dla dzieci" Marii Konopnickiej : ich przydatność w pracy logopedycznej Anna Łobos s. 110-132
Aspekt artystyczny wychowania przez muzykę we współczesnej pedagogice Anna Łobos s. 277-280
Słowo i muzyka w "Śpiewniku dla dzieci" - wpajanie postaw i przekazywanie dziedzictwa narodowego najmłodszym u schyłku XIX stulecia Anna Łobos s. 297-304