Znaleziono 2 artykuły

Maria Łodyńska-Kosińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Katalogowanie dokumentacji architektonicznej i urbanistycznej w aktach Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Maria Łodyńska-Kosińska s. 54-58
"Zarys ikonografii św. Stanisława bpa na podstawie zabytków krakowskich do poł. XV wieku", Maria Łodyńska-Kosińska, "Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu", 1950 : [recenzja] Maria Łodyńska-Kosińska (aut. dzieła rec.) s. 230