Znaleziono 31 artykułów

Kazimierz Łojewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Siedemdziesięciolecie niepodległej adwokatury polskiej Janusz Krzaczek Kazimierz Secomski Kazimierz Łojewski Roman Łyczywek s. 1-15
[List do Ministra Sprawiedliwości] Kazimierz Łojewski s. 1
Przemówienie wygłoszone w dniu 3 listopada 1988 r. na uroczystej akademii poświęconej 70-leciu Sądu Najwyższego Kazimierz Łojewski s. 2-5
Siedemdziesiąt lat adwokatury Kazimierz Łojewski s. 3-5
Adwokatura i jej samorząd Kazimierz Łojewski s. 3-8
Kodeks karny : (zestawienie porównawcze przepisów nowego i dawnego kodeksu karnego oraz ustaw szczególnych) Edmund Mazur Kazimierz Łojewski s. 5-112
Materiały z narady korespondentów terenowych "Palestry" w dniach 5 i 6 kwietnia 1986 r. : pierwszy dzień obrad (5.IV.1986 r.) : Otwarcie narady - wystąpienie prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. dra Kazimierza Łojewskiego - wystąpienie redaktora naczelnego "Palestry" adw. Zygmunta Skoczka Zygmunt Skoczek Kazimierz Łojewski s. 5-22
Adwokatura a ochrona praw i wolności obywatelskich Kazimierz Łojewski s. 8-15
Spotkanie redakcji "Palestry" z aktywem Izby katowickiej Kazimierz Łojewski s. 11-14
    Zacytuj
  • Udostępnij
Na Jubileusz "Palestry" Kazimierz Łojewski s. 13-16
Prelekcja Kazimierza Łojewskiego nt. "Praktyka adwokacka a nauka prawa" Kazimierz Łojewski s. 19-26
Jeszcze o tajemnicy zawodowej adwokata Kazimierz Łojewski s. 21-28
Pytania i odpowiedzi prawne Witold Dąbrowski Jan Szachułowicz Edmund Wengerek Kazimierz Łojewski s. 23-28
Pytania i odpowiedzi prawne Kazimierz Krzemiński Karol Potrzobowski Kazimierz Łojewski s. 34-40
Problematyka tajemnicy zawodowej adwokata : (na marginesie uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 10 listopada 1966 r.) Kazimierz Łojewski s. 42-56
W obronie instytucji odmowy zeznań : (artykuł polemiczny) Kazimierz Łojewski s. 52-66
Sprawozdanie z przebiegu konferencji Prezesów Europejskich Organizacji Adwokackich odbytej w Wiedniu w dniach 6-8 lutego 1986 r. Kazimierz Łojewski s. 70-72
Problematyka rewizji domowej i osobistej w kodeksie postępowania karnego Kazimierz Łojewski s. 71-84
[List Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej] Kazimierz Łojewski s. 93
Sympozjum adwokatury w Budapeszcie Kazimierz Łojewski s. 97-103
Pytania i odpowiedzi prawne Stanisław Garlicki Aleksander Lasocki Kazimierz Łojewski s. 110-115
Sprawozdanie prezesa NRA adw. dra Kazimierza Łojewskiego z przebiegu posiedzenia Komisji Prawnej Rady Państwa w dniu 7 kwietnia 1987 r. poświęconego przyjęciu i ocenie sprawozdania Naczelnej Rady Adwokackiej z działalności adwokatury za 1986 r. Kazimierz Łojewski s. 118-121
Sprawozdanie prezesa NRA adw. dra Kazimierza Łojewskiego z przebiegu posiedzenia Rady Państwa odbytego w dniu 15.IV.1987 roku a poświęconego przyjęciu i ocenie sprawozdania NRA z działalności adwokatury za 1986 r. Kazimierz Łojewski s. 121-122
"Stanowisko świadka w polskim procesie karnym", Jan Stańda, Warszawa 1976 : [recenzja] Kazimierz Łojewski Jan Stańda (aut. dzieła rec.) s. 122-125
Sprawozdanie z przebiegu przyjęcia kierownictwa Prezydium NRA przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Państwa Kazimierza Barcikowskiego w dniu 15 czerwca 1987 r. Kazimierz Łojewski s. 127-129
Kronika : gratulacje i życzenia Wojciech Jaruzelski Adam Strzembosz Kazimierz Łojewski s. 150-155
"Sprawozdawczość prasowa z procesów karnych i relacje o przestępstwach w Niemczech i w Polsce" - konferencja polsko-niemiecka zorganizowana przez Katedrę Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 4-5 grudnia 1995 r. Lech K. Paprzycki Kazimierz Łojewski s. 194-200
"Apelacja karna", Kazimierz Łojewski, Warszawa 2005 : [recenzja] Andrzej Bąkowski Kazimierz Łojewski (aut. dzieła rec.) s. 196-198
Ku rozwadze adwokatowi Jackowi Taylorowi Kazimierz Łojewski s. 242-245
Zamknięcie Sesji Kazimierz Łojewski s. 243-246
Ku dalszej rozwadze adwokatowi Jackowi Taylorowi Kazimierz Łojewski s. 280-281