Znaleziono 3 artykuły

Jerzy Łojko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, seria nowa, z. 1: Dokumenty opactwa benedyktynów w Lubiniu z XII-XV wieku", wyd. i oprac. Zbigniew Perzanowski, Warszawa-Poznań 1975 : [recenzja] Jerzy Łojko Zbigniew Perzanowski (aut. dzieła rec.) s. 471-474
"Jan Długosz. W pięćsetną rocznicę śmierci. Materiały z sesji (Sandomierz 24-25 maja 1980 r.)", pod red. Feliksa Kiryka, Olsztyn 1983 : [recenzja] Jerzy Łojko Feliksa Kiryka (aut. dzieła rec.) s. 583-586
"Zjawiska przyrodnicze w relacjach dziejopisarzy polskiego średniowiecza", Małgorzata Hanna Malewicz, Wrocław 1980 : [recenzja] Jerzy Łojko Małgorzata Hanna Malewicz (aut. dzieła rec.) s. 754-755