Znaleziono 2 artykuły

Paweł Łopatka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Finansowe instrumenty zwrotne na przykładzie inicjatywy JEREMIE – wykorzystanie i wnioski dla polityki regionalnej w Polsce Paweł Łopatka s. 69-81
Produktywność pracy i wskaźnik zatrudnienia wśród największych beneficjentów polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2000–2013 Paweł Łopatka s. 231-241