Znaleziono 2 artykuły

Julia Łosiak-Pilch

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gamifikacja a subiektywna wartość wzmocnienia : wskazania do pracy w edukacji i promocji zdrowia Julia Łosiak-Pilch s. 201-205
Aplikacje mobilne w promocji i edukacji zdrowotnej = Mobile Application in Health Promotion and Educational Health Julia Łosiak-Pilch s. 273-278