Znaleziono 14 artykułów

Piotr Łossowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityka II Rzeczypospolitej wobec państw sąsiednich Piotr Łossowski s. 43-56
Założenia polityki zagranicznej Józefa Piłsudskiego w okresie stanowienia państwa Piotr Łossowski s. 61-65
    Zacytuj
  • Udostępnij
Zwrot w stosunkach polsko-litewskich jesienią 1938 roku Piotr Łossowski s. 65-79
Przesiedlenie Niemców z państw bałtyckich w latach 1939-1941 Piotr Łossowski s. 75-87
Historiografia Litwy niepodległej (1988-2000) Piotr Łossowski s. 123-137
Biuro Historyczne WP i Wojskowy Instytut Historyczny jak je pamoiętam Piotr Łossowski s. 143-152
"Stosunki polsko-litewskie w latach 1918-1920", Piotr Łossowski, Warszawa 1966 : [recenzja] Aleksy Deruga Piotr Łossowski (aut. dzieła rec.) s. 160-165
"Polacy w Litewskiej SRR 1944-1989", Aleksander Srebrakowski, Toruń 2000 : [recenzja] Piotr Łossowski Aleksander Srebrakowski (aut. dzieła rec.) s. 173-177
"Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy w powstaniu styczniowym", Piotr Łossowski, Zygmunt Młynarski, Wrocław 1959 : [recenzja] Krzysztof Groniowski Zygmunt Młynarski (aut. dzieła rec.) Piotr Łossowski (aut. dzieła rec.) s. 208-212
"Riewolucjonnoje dwiżenije w russkoj armii i wosstanije 1863 goda", W. A. Djakow, I. S. Miller, Moskwa 1964 : [recenzja] Piotr Łossowski W. A. Djakow (aut. dzieła rec.) I. S. Miller (aut. dzieła rec.) s. 341-344
Stosunki polsko-litewskie Piotr Stawecki Piotr Łossowski (aut. dzieła rec.) s. 411-416
"Polsko-radzieckie stosunki naukowe w latach 1918-1939", Jerzy Róziewicz, Wrocław-Warszawa 1979 : [recenzja] Piotr Łossowski Jerzy Róziewicz (aut. dzieła rec.) s. 639-642
„Stosunki polsko-litewskie 1921-1939”, Piotr Łossowski, Warszawa 1997 : [recenzja] Maria Nowak–Kiełbikowa Piotr Łossowski (aut. dzieła rec.) s. 641-645
"Litwa a sprawy polskie 1939-1940", Piotr Łossowski, Warszawa 1982 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Piotr Łossowski (aut. dzieła rec.) s. 662-666