Znaleziono 25 artykułów

Henryk Łowmiański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Geneza politeizmu połabskiego Henryk Łowmiański s. 1-21
Stan badań nad podłożem gospodarczym i społecznym genezy państwa ruskiego Henryk Łowmiański s. 164-166, 34-59
Geneza państwa ruskiego jako wynik procesu wewnętrznego Henryk Łowmiański s. 73-92
Z zagadnień spornych społeczeństwa litewskiego w wiekach średnich Henryk Łowmiański s. 413, 96-127
Uwagi o genezie państwa litewskiego : na marginesie pracy W. T. Paszuto, Obrazowanie Litowskogo gosudarstwa, Moskwa 1959 Henryk Łowmiański s. 127-146
"Oczerki po istorii ziemlewładnienija i choziajstwa w Nowogrodskoj ziemle w XIV-XV ww", L. W. Daniłowa, Moskwa 1955 : [recenzja] Henryk Łowmiański L. W. Daniłowa (aut. dzieła rec.) s. 132-137
"Początki Polski. Z dziejów Słowian w I tysiącleciu n.e.", T. 1-2, Henryk Łowmiański, Warszawa 1963 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Henryk Łowmiański (aut. dzieła rec.) s. 136-139
"Obrazowanije jedinogo russkogo gosudarstwa", W. W. Mawrodin, Leningrad 1951 : [recenzja] Henryk Łowmiański W. W. Mawrodin (aut. dzieła rec.) s. 139-146
Powstanie i formy feudalizmu : (na marginesie książki A. P. Nowosielcew, W. T. Paszuto, L. W. Czerepnin, Puti obrazowanija feodalizma (Zakawkazie, Sredniaja Azija, Rus, Pribałtika), Moskwa 1972) Henryk Łowmiański s. 143-149
Stosunki polsko-pruskie za pierwszych Piastów Henryk Łowmiański s. 152-179, 333
"Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny Zachodniej, cz. 1", Gerard Labuda, Poznań 1960 : [recenzja] Henryk Łowmiański Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 195-199
"Wnieszniaja politika russkogo centralizowannogo gosudarstwa - wtoraja połowina XV wieka", K. W. Bazilewicz, Moskwa 1952 : [recenzja] Henryk Łowmiański K. W. Bazilewicz (aut. dzieła rec.) s. 195-202
"Drevnij Novgorod : ocerki po istorii russkoj kultury XI-XV vv", N. G. Porfiridov, Moskva-Leningrad 1947 : [recenzja] Henryk Łowmiański N. G. Porfiridov (aut. dzieła rec.) s. 276-277
"Russkije letopisy i ich kulturno-istoriczeskoje znaczenije", D. S. Lichaczew, Moskwa, Leningrad : [recenzja] Henryk Łowmiański D. S. Lichaczew (aut. dzieła rec.) s. 279-288
"Kijewskaja Ruś", B. D. Grekow, Moskwa, Leningrad 1939; tenże: "Bor'ba Rusi za sozdanije swojego gosudarstwa" Moskwa, Leningrad 1945 : [recenzja] Henryk Łowmiański B. D. Grekow (aut. dzieła rec.) s. 294-303
"Istorija kultury driewniej Rusi : domongolskij period I, Matierialnaja kultura", pod redakcijej N. N. Woronina, M. K. Kargera i M. A. Tichanowoj, Moskwa-Leningrad 1948 : [recenzja] Henryk Łowmiański M. K. Karger (aut. dzieła rec.) M. A. Tichanowa (aut. dzieła rec.) N. N. Woronin (aut. dzieła rec.) s. 337-342
Agresja zakonu krzyżackiego na Litwę w wiekach XII-XV Henryk Łowmiański s. 338-371, 543-545
Kiedy powstała Kronika Wielkopolska? Henryk Łowmiański s. 398-410
Przemiany feudalne wsi polskiej do 1138 r. Henryk Łowmiański s. 437-463
Kilka uwag o dziejach chłopów w Rosji w epoce feudalizmu Henryk Łowmiański s. 487-493
"Wniesznaja politika Drewniej Rusi", W. T. Paszuto, Moskwa 1968 : [recenzja] Henryk Łowmiański W. T. Paszuto (aut. dzieła rec.) s. 588-590
"Podstawy gospodarcze formowania się państw słowiańskich", Henryk Łowmiański, Warszawa 1953 : [recenzja] Aleksander Gieysztor Henryk Łowmiański (aut. dzieła rec.) s. 603-612
Zagadnienie politeizmu słowiańskiego Henryk Łowmiański s. 655-693
"Początki Polski. Z dziejów Słowian w I tysiącleciu n. e.", T. 3, Henryk Łowmiański, Warszawa 1966 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Henryk Łowmiański (aut. dzieła rec.) s. 827-828
"Religia Słowian i jej upadek (w. VI-XII)", Henryk Łowmiański, Warszawa 1979 : [recenzja] Marek Wrede Henryk Łowmiański (aut. dzieła rec.) s. 858-859