Znaleziono 13 artykułów

Aleksander Łucki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Wspomnienia mojej młodości i inne pisma autobiograficzne", Kazimierz Brodziński, wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Aleksander Łucki, Kraków [1928] ; "Mowy i pisma patriotyczne oraz O powołaniu i obowiązkach młodzieży akademickiej", Kazimierz Brodziński, oprac. Ignacy Chrzanowski, Kraków [1926] : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz Kazimierz Brodziński (aut. dzieła rec.) Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) Aleksander Łucki (aut. dzieła rec.) s. 170-172
Nieznane listy Adama Mickiewicza Aleksander Łucki s. 215-229
Nieznany list Adama Mickiewicza do George Sand Aleksander Łucki s. 319-321
"Poezya powstania listopadowego", Mieczysław Smolarski, Kraków 1911 ; "Poeta "wiersza do legionów" Cypryan Godebski", Mieczysław Smolarski, Kraków 1910 ; "Poezya legionów. Czasy, pieśń i jej dzieje", Mieczysław Smolarski, Kraków 1912 : [recenzja] Aleksander Łucki Mieczysław Smolarski (aut. dzieła rec.) s. 355-359
"Epos szlacheckie Kazimierza Brodzińskiego", Aleksander Łucki, Kraków 1913 : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz Aleksander Łucki (aut. dzieła rec.) s. 363-364
Autograf "Posłania do braci wygnańców" Aleksander Łucki s. 367-372
Ewolucja pojęcia literatury narodowej u Mochnackiego Aleksander Łucki s. 377-389
Pochodzenie wyrazu "romantyzm" i ewolucya jego znaczenia Aleksander Łucki s. 479-488
"Listy Kazimierza Brodzińskiego do stryjecznej siostry Szczęsnej", wyd. i zaopatrzył wstępem Aleksander Łucki, "Przewodnik nauk. i liter.", 1906, z. VII-VIII : [recenzja] Stanisław Kossowski Aleksander Łucki (aut. dzieła rec.) s. 518-519
Nieznane listy Kazimierza Brodzińskiego do Stefana Witwickiego i Antoniego Goreckiego Aleksander Łucki s. 534-537
"Listy Zygmunta Krasińskiego do Delfiny Potockiej", Adam Żółtowski, [Poznań 1930] : [recenzja] Aleksander Łucki Adam Żółtowski (aut. dzieła rec.) s. 535-540
"Kazimierza Brodzińskiego Nieznane poezye", wyd. z rękopisów Aleksander Łucki, Kraków 1910 ; "Kazimierza Brodzińskiego Nieznane pisma prozą", wyd. z rękopisów Aleksander Łucki, Kraków 1910 ; "Młodość Kazimierza Brodzińskiego", Aleksander Łucki, Kraków 1910 : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz Kazimierz Brodziński (aut. dzieła rec.) Aleksander Łucki (aut. dzieła rec.) s. 549-556
"Pisma estetyczno-krytyczne", Kazimierz Brodziński, oprac. Aleksander Łucki, Warszawa 1934 : [recenzja] Henryk Życzyński Kazimierz Brodziński (aut. dzieła rec.) Aleksander Łucki (aut. dzieła rec.) s. 557-559