Znaleziono 2 artykuły

Konrad Łuczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konsekwencje faktyczne w sądowej wykładni prawa Konrad Łuczak s. 19-36
Konstrukcja rei iudicatae decyzji administracyjnej : (w Kodeksie postępowania administracyjnego) Konrad Łuczak s. 93-109