Znaleziono 10 artykułów

Teresa Łuczka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Aurelia Bielawska Teresa Łuczka s. 9
The Private Equity Market in Poland and in Central and Eastern Europe : Selected Aspects Joanna Małecka Teresa Łuczka s. 69-85
Strategia budowy przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw poprzez współpracę z firmą globalną Leszek Kaszuba Teresa Łuczka s. 79-85
Wiek przedsiębiorstwa jako makroekonomiczna determinanta struktury kapitału w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach Teresa Łuczka s. 86-97
Przedsiębiorczość i postawy przedsiębiorcze studentów : wybrane aspekty Teresa Łuczka s. 150-158
Determinanty struktury kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach Teresa Łuczka s. 179-188
Metody finansowego wsparcia przedsiębiorczości kobiet Paulina Siemieniak Teresa Łuczka s. 325-336
"Credit rating" a dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do kredytu bankowego : wybrane problemy Teresa Łuczka s. 451-460
System podatkowy jako determinanta struktury kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach Paweł Przepióra Teresa Łuczka s. 590-601
Filozofia ratingu a wielkość przedsiębiorstwa Teresa Łuczka s. 646-653