Znaleziono 2 artykuły

Jędrzej Łukasiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola państwa i operatora w zapewnieniu bezpieczeństwa obiektów, instalacji jądrowych i źródeł radioaktywnych oraz procedura oceny ich zagrożenia w Polsce w świetle zaleceń i rekomendacji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Jędrzej Łukasiewicz s. 17-32
Szkolenie personelu ochrony fizycznej obiektów infrastruktury krytycznej na przykładzie energetyki jądrowej w Polsce Jędrzej Łukasiewicz s. 51-58