Znaleziono 11 artykułów

Gabriela Łukasik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Eksport mikro i małych przedsiębiorstw szansą polskiej gospodarki Aurelia Bielawska Gabriela Łukasik s. 13-21
Rzemiosło w społeczeństwie i gospodarce Aurelia Bielawska Gabriela Łukasik s. 25-34
Wybory przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu finansowego Gabriela Łukasik s. 60-68
Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach europejskich : (wybrane problemy) Anna Skórnik Gabriela Łukasik s. 66-73
Rola hybrydowych instrumentów finansowych w strategii finansowania rozwoju przedsiębiorstwa Gabriela Łukasik s. 120-130, 224
Dylematy wyboru strategii płynności finansowej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw Aurelia Bielawska Gabriela Łukasik s. 143-153
Model analizy finansowej działalności operacyjnej małego przedsiębiorstwa Gabriela Łukasik s. 305-312
Czynniki wyboru strategii finansowej małego przedsiębiorstwa w sytuacjach ryzykownych Aurelia Bielawska Gabriela Łukasik s. 366-375
Rola polityki informacyjnej spółek kapitałowych w prawidłowym funkcjonowaniu relacji inwestorskich Gabriela Łukasik s. 389-400
Modele finansowania rozwoju a przepływy pieniężne : (z uwzględnieniem spółek notowanych na rynku NewConnect) Bartosz Orliński Gabriela Łukasik s. 486-495
Fundamentalne i rynkowe czynniki ustalania ceny emisyjnej akcji Gabriela Łukasik s. 639-648
    Zacytuj
  • Udostępnij