Znaleziono 6 artykułów

Joanna M. Łukasik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Joanna M. Łukasik s. 7-9
Sociology of Education as a New Pedagogical Subdiscipline Joanna M. Łukasik Mirosław J. Szymański (aut. dzieła rec.) s. 133-136
Zaniedbane obszary w procesie kształcenia do zawodu nauczyciela = Neglected Areas in the Training Process to the Profession of Teacher Joanna M. Łukasik s. 155-165
Nauczyciel „uwikłany” w system Paulina Koperna Bogdan Stańkowski (aut. dzieła rec.) Joanna M. Łukasik (aut. dzieła rec.) s. 199-205
"Codzienność szkoły : nauczyciel", Joanna M. Łukasik, Inetta Nowosad, red. Mirosław J. Szymański, Kraków 2014; "Codzienność szkoły : uczeń", Ewa Bochno, Inetta Nowosad, red.Mirosław J. Szymański, Kraków 2014 : [recenzja] Anna Mróz Ewa Bochno (aut. dzieła rec.) Inetta Nowosad (aut. dzieła rec.) Mirosław J. Szymański (aut. dzieła rec.) Joanna M. Łukasik (aut. dzieła rec.) s. 315-320
"Wyzwania szkolnej codzienności", red. Joanna M. Łukasik, Bogdan Stańkowski, Kraków 2015 : [recenzja] Jiří Prokop Bogdan Stańkowski (aut. dzieła rec.) Joanna M. Łukasik (aut. dzieła rec.) s. 455-458