Znaleziono 2 artykuły

Justyna Łukaszewska-Haberkowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Bóg - Kosmos - Człowiek w twórczości Hildegardy z Bingen", Małgorzata Kowalska, Lublin 2007 : [recenzja] Justyna Łukaszewska-Haberkowa Małgorzata Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 216-221
"Examina novitiorum (Egzaminy nowicjuszów) jezuitów z Braniewa z lat 1569-1574", introd. and ed. Justyna Łukaszewska-Haberkowa, Kraków 2012 : [recenzja] Marek Derwich Justyna Łukaszewska-Haberkowa (aut. dzieła rec.) s. 400-401