Znaleziono 1 artykuł

Maria Łysiak-Konopacka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rękopiśmienne dedykacje autorskie z księgozbioru Jana Karola Korwin-Kochanowskiego znajdującego się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Łodzi Maria Łysiak-Konopacka s. 133-151