Znaleziono 1 artykuł

Barbara Łysiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5,1) – problem niewonictwa jako peryferie współczesnego świata Barbara Łysiak s. 113-121