Znaleziono 4 artykuły

Łukasz Łysik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Technologie mobilne jako determinanta rozwoju innowacyjnego społeczeństwa informacyjnego Robert Kutera Łukasz Łysik s. 33-44
Rola e-edukacji w kształtowaniu rozwoju zawodowego w społeczeństwie informacyjnym Piotr Machura Łukasz Łysik s. 169-178
Aktywność polskich przedsiębiorstw w kanałach mobilnym i społecznym : aspekt marketingowy Robert Kutera Łukasz Łysik s. 231-240
Wykorzystanie e-edukacji na przykładzie polskich uczelni wyższych Robert Kutera Łukasz Łysik s. 241-249