Znaleziono 3 artykuły

Marcin Łysko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aparat biurokratyczny orzecznictwa karno-administracyjnego Polski Ludowej Marcin Łysko s. 157-187
Polityczne uwarunkowania orzecznictwa karno-administracyjnego Polski Ludowej Marcin Łysko s. 211-232
"The Works on the Codification of the Substantive Misdemeanors Law in People’s Poland (1960-1971)", Marcin Łysko, Białystok 2016 : [recenzja] Ewa Strug Marcin Łysko (aut. dzieła rec.) s. 391-395