Znaleziono 30 artykułów

Sz. W. Ślaga

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"L'origine des êtres vivants et des processus biologiques", R. Buvet, Paris 1974 : [recenzja] Sz. W. Ślaga R. Buvet (aut. dzieła rec.) s. 153-155
"Determinacja w biołogiczeskich processach", W.S. Wiszarenko, Leningrad 1975 : [recenzja] Sz. W. Ślaga W.S. Wiszarenko (aut. dzieła rec.) s. 156-158
"Primate Behavior and the Emergence of Human Culture", J B. Lancaster, New York 1975 : [recenzja] Sz. W. Ślaga J B. Lancaster (aut. dzieła rec.) s. 158-160
"Ewolucija ewolucji: istoriko — kriticzeskie oczerki problemy", K. M. Zawadzki, E. I Kolczinski, Leningrad 1977 : [recenzja] Sz. W. Ślaga E. I. Kolczinski (aut. dzieła rec.) K. M. Zawadzki (aut. dzieła rec.) s. 183-185
"Purpose in a World of Chance: a Biologist's View", W. H. Thorpe, Oxford 1978 : [recenzja] Sz. W. Ślaga W. H. Thorpe (aut. dzieła rec.) s. 186-188
"Problema cełostnosti i molekuljarnaja biołogija", R.S. Karpinskaja, "Woprosy Fiłosofii" 10 (1969) : [recenzja] Sz. W. Ślaga R.S. Karpinskaja (aut. dzieła rec.) s. 191-193
"Principy cełostnosti (K woprosu o sootnoszenii żiwych i nieżiwych sistem)", G.P. Korotkowa, "Izdatelstwo Leningradskogo Uniwersiteta" (1968) : [recenzja] Sz. W. Ślaga G.P. Korotkowa (aut. dzieła rec.) s. 193-195
"Funkcjonalnyj podchod w biołogii i postrojenie idealizirowannych objektow", A.A. Olicki, "Woprosy Fiłosofii" 7 (1969) : [recenzja] Sz. W. Ślaga A.A. Olicki (aut. dzieła rec.) s. 195-196
"Metodologiczeskie aspekty issledowanij żizni w kosmosie", L.W. Fiesienkowa, Moskwa 1976 : [recenzja] Sz. W. Ślaga L.W. Fiesienkowa (aut. dzieła rec.) s. 197-199
"Molecular evolution and protobiology", ed, by K. Matsuno, New York-London 1984 : [recenzja] Sz. W. Ślaga K. Matsuno (aut. dzieła rec.) s. 199-201
"Communicative behavior and evolution", ed. by Martin E. Hahn, Edward C. Simmel, New York 1976 : [recenzja] Sz. W. Ślaga Martin E. Hahn (aut. dzieła rec.) Edward C. Simmel (aut. dzieła rec.) s. 199-201
"Theory and experiment in exobiology", ed. Alan W. Schwartz, The Netherlands 1972 : [recenzja] Sz. W. Ślaga Alan W. Schwartz (aut. dzieła rec.) s. 202-207
"Kierunek — początek życia: narodziny paleobiochemii krzemu", Włodzimierz Sedlak, Lublin 1985 : [recenzja] Sz. W. Ślaga Włodzimierz Sedlak (aut. dzieła rec.) s. 204-207
"O zakonomiernostiach ewołjucii kak sistemy", A.W. Popow, Frunze 1973 : [recenzja] Sz. W. Ślaga A.W. Popow (aut. dzieła rec.) s. 205-209
"On limitations of theories of biology", J.M. Myers, "Perspect. Biol. and Med." 10 (1967) : [recenzja] Sz. W. Ślaga J.M. Myers (aut. dzieła rec.) s. 207-208
"Antireductionism and molecular biology", K.F. Schaffner, "Science" 157 (1967) : [recenzja] Sz. W. Ślaga K.F. Szchaffner (aut. dzieła rec.) s. 212-214
"The Origin and Evolution of Planetary Atmospheres", A. Henderson-Sellers, Bristol 1983 : [recenzja] Sz. W. Ślaga A. Henderson-Sellers (aut. dzieła rec.) s. 213-215
Zagadnienia cybernetyki we współczesnej biologii", Warszawa 1968 : [recenzja] Sz. W. Ślaga s. 214-218
"Les mécanismes éthologiques de l'évolution: colloque organise par Jean Medioni et Ernest Boesiger", Paris 1977 : [recenzja] Sz. W. Ślaga s. 221-223
"Carbonaceous Meteorites", B. Nagy, Amsterdam-Oxford-New York 1975 : [recenzja] Sz. W. Ślaga B. Nagy (aut. dzieła rec.) s. 225-228
"Ekzobiołogija Łuny", G.P. Wdowykin, Moskwa 1975 : [recenzja] Sz. W. Ślaga G.P. Wdowykin (aut. dzieła rec.) s. 228-230
"Charakter a hodnotenie biologického mechaninicizmu", J. Kops, "Filozofia (Bratislava)" XXIII (1968) : [recenzja] Sz. W. Ślaga J. Kops (aut. dzieła rec.) s. 229-230
"Zur Theorie der experimentellen Methode", W. Dietrich, "Deutsche Zeitschrift für Philosophie" 16 (1968) : [recenzja]) Sz. W. Ślaga W. Dietrich (aut. dzieła rec.) s. 230-231
"Metodołogiczeskije problemy jestestwiennonaucznogo eksperimenta", P.E. Siwokon, "Izdatelstwo Moskowskogo Uniwersiteta" 1968 : [recenzja] Sz. W. Ślaga P.E. Siwokon (aut. dzieła rec.) s. 231-235
"Z teorii i metodologii filozofii przyrody", Kazimierz Kłósak, Poznań 1980 : [recenzja] M. Lubański Sz. W. Ślaga Kazimierz Kłósak (aut. dzieła rec.) s. 239-241
"Systemy sprawnego działania", Jan L. Frąckiewicz, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980 : [recenzja] Sz. W. Ślaga Jan L. Frąckiewicz (aut. dzieła rec.) s. 241-243
"Geneza wirusów w Kazuo Yamafuji, Natritional Factors in Virus Formation", London 1964 : [recenzja] Sz. W. Ślaga s. 274-279
Sprawozdanie z sympozjum filozofii przyrody KUL na temat ewolucji układów fizycznych i biologicznych Sz. W. Ślaga s. 285-287
Sympozjum na temat przedmiotu filozofii przyrody w ATK w Warszawie, 10 Sz. W. Ślaga s. 300-302
"Organiczeskij determinizm, teleologija i celowoj podchod w issledowanii", I.T. Frołow, "Woprosy Fiłosofii" 10 (1970) : [recenzja] Sz. W. Ślaga I.T. Frołow (aut. dzieła rec.) s. 308-310