Znaleziono 5 artykułów

Kazimierz Ślaski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z zagadnień rozwojowych plemion bałtyckich i zachodniofińskich w okresie wczesnofeudalnym Kazimierz Ślaski s. 93-126
"Tysiąclecie polsko-skandynawskich stosunków kulturalnych", Kazimierz Śląski, Wrocław 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Kazimierz Śląski (aut. dzieła rec.) s. 210
"Stosunki polsko-pruskie do 1230 r. ze szczególnym uwzględnieniem roli Pomorza Gdańskiego", Jan Powierski, "Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu" R. 74, 1968, z. 1 : [recenzja] Kazimierz Ślaski Jan Powierski (aut. dzieła rec.) s. 353-355
"Tysiąclecie polsko-skandynawskich stosunków kulturalnych", Kazimierz Ślaski, Wrocław 1977 : [recenzja] Władysław Czapliński Kazimierz Ślaski (aut. dzieła rec.) s. 557-560
Wyniki poszukiwań źródłowych dotyczących kontaktów naukowych polsko-szwedzkich, dokonanych w zbiorach szwedzkich w 1959 r. Kazimierz Ślaski s. 765-774