Znaleziono 5 artykułów

Klaudia Śledzińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp redaktorów tomu Krzysztof Wielecki Klaudia Śledzińska s. 7-8
Krystalizacja struktury politycznej parlamentów okresu transformacji w Polsce Klaudia Śledzińska s. 68-96
Dobre praktyki jako innowacje społeczne : animacja aktywności zawodowej matek - naukowców Klaudia Śledzińska s. 68-72
Odzyskane człowieczeństwo : teorie społeczne między indywidualizmem a totalizmem – koncepcje Karola Wojtyły i Margaret S. Archer Klaudia Śledzińska s. 113-121
Hipokryzja i narracja symboliczna w polityce Klaudia Śledzińska s. 113-122