Znaleziono 38 artykułów

Władysław Ślesiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy konserwatorskie Krakowa w pierwszej połowie XIX wieku Władysław Ślesiński s. 3-16
Konserwacja Ołtarza Mariackiego w XIX wieku w świetle znalezionego rękopisu Władysław Ślesiński s. 3-11
W związku z pierwszym numerem dwudziestego piątego rocznika "Ochrony Zabytków" Władysław Ślesiński s. 3-4
O sytuacji w zakresie technologii i technik malarskich w dobie romantyzmu Władysław Ślesiński s. 13-22
Dawne metody i środki chemiczne stosowane przy konserwacji malarstwa sztalugowego Władysław Ślesiński s. 25-27
Z dziejów nauczania technologii i technik malarskich Władysław Ślesiński s. 35-38
Uwagi o udziale przedstawicieli nauk przyrodniczych w konserwacji dzieł sztuki Władysław Ślesiński s. 38-41
Fałszerstwa wyrobów z porcelany i ich identyfikacja Władysław Ślesiński s. 51-56
Marian Słonecki (1886-1969) Władysław Ślesiński s. 66-67
Nauczanie konserwacji zabytków dawniej i dziś Władysław Ślesiński s. 96-100
Na czym i czym malowano w dobie romantyzmu w Krakowie Władysław Ślesiński s. 117-130
"Rokokofassung und Materialillusion. Untersuchungen zur Polychromie sakraler Bildwerke im suddeutschen Rokoko", Ulrich Schiessl, Mittelwald 1979 : [recenzja] Władysław Ślesiński Ulrich Schiessl (aut. dzieła rec.) s. 117-118
"Reclams Handbuch der künstlerischen Techniken", Band. 2: "Wandmalerei, Mosaik", Albert Knoepfli, Oskar Emmenegger, Mangred Koller, André Meyer, 1990 : [recenzja] Władysław Ślesiński Oskar Emmenegger (aut. dzieła rec.) Albert Knoepfli (aut. dzieła rec.) Manfred Koller (aut. dzieła rec.) André Meyer (aut. dzieła rec.) s. 119
"Nowoje w restawracji tiempiernoj żiwopisi", G. H. Tomaszewicz, "Woprosy restawracji", 1960 : [recenzja] Władysław Ślesiński G. H. Tomaszewicz (aut. dzieła rec.) s. 129-130
"Ukreplenije proizwiedienij sowremiennoj tiempiernoj żiwopisi", W. W. Fiłatow, "Woprosy restawracji", 1960 : [recenzja] Władysław Ślesiński W. W. Fiłatow (aut. dzieła rec.) s. 129
"Ukreplenije krasocznago słoja i grunta woskosmolannymi mastykami", W. H. Karasiewa, "Woprosy restawracji", 1960 : [recenzja] Władysław Ślesiński W. H. Karasiewa (aut. dzieła rec.) s. 129
"Klejowyje sostawy dla dubliowanija (Dublirowocznyje biełkowyje klei i mietody ich modyfikacji)", E. B. Trostianskaja, G. H. Tomaszewicz, E. W. Sorokina, "Woprosy restawracji", 1960 : [recenja] Władysław Ślesiński E. W. Sorokina (aut. dzieła rec.) G. H. Tomaszewicz (aut. dzieła rec.) E. B. Trostianskaja (aut. dzieła rec.) s. 130
"Primienienije antisieptikow dla zaszczyty ot mikroorganizmow niekotorych matieriałow upotreblajemych pri restawracji", L. J. Woronina, "Woprosy restawracji", 1960 : [recenzja] Władysław Ślesiński L. J. Woronina (aut. dzieła rec.) s. 130
"Techniki malarskie - spoiwa mineralne", Władysław Ślesiński, Warszawa 1983 : [recenzja] Jerzy Kehl Władysław Ślesiński (aut. dzieła rec.) s. 138-140
"Les polyethylene-glycols dans la preparation des coupes microscopiques de bois anciens", Edward Frison, "Bulletin de l'Institut royal du patrimoine artistique", III, 1960 : [recenzja] Władysław Ślesiński Edward Frison (aut. dzieła rec.) s. 143-144
"L'introduction des lames minces dans l'examen des peintures etude spectrophotometrique", Ivan Elskens, "Bulletin de l'Institut royal du patrimoine artistique", III, 1960 : [recenzja] Władysław Ślesiński Ivan Elskens (aut. dzieła rec.) s. 143
"Naturwissenschaftliche Untersuchungen an einer Aethiopischen Malerei", Edgar Denninger, "Maltechnik", nr 1, Stuttgart 1959 : [recenzja] Władysław Ślesiński Edgar Denninger (aut. dzieła rec.) s. 144
"Vereinfachte Herstellung mikroskopischer Farbschnitte", Joachim Goege, "Maltechnik", nr 4, Stuttgart 1959 : [recenzja] Władysław Ślesiński Joachim Goege (aut. dzieła rec.) s. 144-145
"Le traitement des peintures les supports en toile", Christian Wolters, Johannes Tauber, "Museum", XIII, 1960 nr 3 : [recenzja] Władysław Ślesiński Johannes Tauber (aut. dzieła rec.) Christian Wolters (aut. dzieła rec.) s. 144
"Flexions sur quelques problemes esthetiques et techniques de la retouche", Albert Philippot, Paul Philippot, "Bulletin de l'Institut royal du patrimoine artistique", III, 1960 : [recenzja] Władysław Ślesiński Albert Philippot (aut. dzieła rec.) Paul Philippot (aut. dzieła rec.) s. 144
"Vacuumheizkasten, selbst gebaut", A. Martin de Wild, "Maltechnik", nr 1, Stuttgart 1960 : [recenzja] Władysław Ślesiński A. Martin de Wild (aut. dzieła rec.) s. 145
Z rozważań nad miejscem konserwacji zabytków wśród innych dyscyplin Władysław Ślesiński s. 161-166
Szkolnictwo konserwatorskie w Polsce : dorobek, stan obecny, kierunki rozwoju Władysław Ślesiński s. 163-169
O nieznanym wkładzie Karola Soczyńskiego do nauki o konserwacji malowideł i grafiki Władysław Ślesiński s. 176-180
Dyplom jako ukoronowanie studiów konserwatorskich Władysław Ślesiński s. 192-194
Rekonstrukcja jako metoda w konserwacji zabytków ruchomych Władysław Ślesiński s. 223-225
"Moderne Kunst - Handbuch der Konservierung", Heinz Althöfer, Düsseldorg 1980 : [recenzja] Władysław Ślesiński Heinz Althöfer (aut. dzieła rec.) s. 232-233
"Restaurierung moderner Malerei. Tendenzen, Material, Technik", Heinz Althöfer, Hiltrud Schinzel, Silka Rehbein, München 1985 : [recenzja] Władysław Ślesiński Heinz Althöfer (aut. dzieła rec.) Silka Rehbein (aut. dzieła rec.) Hiltrud Schinzel (aut. dzieła rec.) s. 234
Warsztat artysty-malarza z pierwszej połowy XIX wieku Władysław Ślesiński s. 257-262
Kilka uwag o wkładzie pierwszej połowy XIX wieku do technik malarskich Władysław Ślesiński s. 279-284
"Die Brüder Strudel. Hofkünstler und Gründer der Wiener Kunstakademie", Manfred Koller, Innsbruck-Wien 1993 : [recenzja] Władysław Ślesiński Manfred Koller (aut. dzieła rec.) s. 284
"Das 19 : Jahrhundert und die Restaurierung : Beiträge zur Malerei, Maltechnik und Konservierung", Heinz Althöfer, München 1987 : [recenzja] Władysław Ślesiński Heinz Althöfer (aut. dzieła rec.) s. 311
Konserwacja witraży Władysław Ślesiński s. 328-337