Znaleziono 8 artykułów

Józef Śliwiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Początki miasta Lubawy Józef Śliwiński s. 147-163
"Społeczeństwo i polityka do XVII wieku. Księga pamiątkowa ku czci Profesora doktora Wacława Odyńca w 70-lecie urodzin", pod red. Józefa Śliwińskiego, Olsztyn 1994 : [recenzja] Grzegorz Białuński Józef Śliwiński (aut. dzieła rec.) s. 309-311
"Studia historyczne z XIII-XV wieku. Wydanie jubileuszowe z okazji 75-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej profesora doktora Kazimierza Jasińskiego", pod red. Józefa Śliwińskiego, Olsztyn 1995 : [recenzja] Wiesław Sieradzan Józef Śliwiński (aut. dzieła rec.) s. 321-323
Pan Redaktor Naczelny Prof. dr. hab. Wojciech Wrzesiński Józef Śliwiński s. 327-329
"Społeczństwo i kultura do XVI wieku. Materiały z sesji naukowej, Olsztyn 9 maja 1991", pod red. Józefa Śliwińskiego, Olsztyn 1992 : [recenzja] Grzegorz Białuński Józef Śliwiński (aut. dzieła rec.) s. 471-473
Doc. dr Zdzisław Taźbierski (1928-2010) Józef Śliwiński s. 493-499
Jeszcze raz w sprawie Rajgrodu Józef Śliwiński s. 539-553
W odpowiedzi na replikę dr hab. Elżbiety Kowalczyk-Heyman, prof. UW Józef Śliwiński s. 557-558