Znaleziono 14 artykułów

Jerzy Śliziński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Więzy Zofii Nałkowskiej z Czechami", Jerzy Śliziński, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1973) : [recenzja] Marian Rawiński Jerzy Śliziński (aut. dzieła rec.) s. 166
"Studia poświęcone stosunkom literackim polsko-czeskim i polsko-słowackim", pod red. J. Ślizińskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Izabela Szubert Jerzy Śliziński (aut. dzieła rec.) s. 169
"Recepcja twórczości Jana Olbrachta w Polsce", Jerzy Śliziński [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Zygmunt Ziętek Jerzy Śliziński (aut. dzieła rec.) s. 173
"Maria Konopnicka u Słowian Zachodnich", Jerzy Śliziński [w:] "Maria Konopnicka", pod red. K. Tokarzówny, Warszawa 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Jerzy Śliziński (aut. dzieła rec.) s. 194
"Jan Kasprowicz u Słowian zachodnich", Jerzy Śliziński [w:] "Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4", Warszawa 1972 : [recenzja] Roman Loth Jerzy Śliziński (aut. dzieła rec.) s. 206
"Jan III Sobieski i odsiecz wiedeńska w folklorze narodów słowiańskich', Jerzy Śliziński, "Literatura Ludowa" nr 4 Joanna Łuczyńska Jerzy Śliziński (aut. dzieła rec.) s. 218
Śladami Braci Czeskich na Śląsku i w Małopolsce Jerzy Śliziński s. 289-318
"Jan II Sobieski w literaturze narodów Europy", Jerzy Śliziński, Warszawa 1979 : [recenzja] Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Jerzy Śliziński (aut. dzieła rec.) s. 343
Korespondencja E. Orzeszkowa - F. A. Hora Jerzy Śliziński s. 380-394
"Z działalności literackiej braci czeskich w Polsce (XVI-XVII w.)", Jerzy Śliziński, Wrocław-Warszawa 1959, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, s. 186, 1 nlb. : [recenzja] Zbigniew Nowak Jerzy Śliziński (aut. dzieła rec.) s. 523-528
Śladami Braci Czeskich w Wielkopolsce, Warmi i na Mazurach Jerzy Śliziński s. 547-579
Z materiałów do dziejów pierwszej emigracji braci czeskich do Polski Jerzy Śliziński s. 635-639
"Jan III Sobieski w literaturze narodów Europy", Jerzy Śliziński, Warszawa 1979 : [recenzja] Rafał Karpiński Jerzy Śliziński (aut. dzieła rec.) s. 830-831
Korespondencja J. I. Kraszewskiego i F. A. Hory Jerzy Śliziński s. 1049-1056