Znaleziono 9 artykułów

Stanisław Śreniowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Węzłowa problematyka historii Polski XVII wieku : postawa historiografii burżuazyjnej Stanisław Śreniowski s. 268-269, 35-63
Rzeczpospolita i Galicja w latach 1772-1795 : uwagi o programie politycznym ziemiaństwa polskiego Stanisław Śreniowski s. 167-169, 83-104
"Supliki chłopskie z XVIII wieku : z archiwum prymasa Michała Poniatowskiego" wyd. Janina Leskiewiczowa i Jerzy Michalski, Warszawa 1954 : [recenzja] Stanisław Śreniowski Janina Leskiewiczowa (aut. dzieła rec.) Jerzy Michalski (aut. dzieła rec.) s. 217-222
Dyskusja po referacie Bogusława Leśnodorskiego Stanisław Śreniowski s. 281-283
"Materiały do dziejów uwłaszczenia w Królestwie Polskim", oprac. Krystyna Śreniowska, Stanisław Śreniowski, Wrocław 1961 : [recenzja] Halina Chamerska Krystyna Śreniowska (aut. dzieła rec.) Stanisław Śreniowski (aut. dzieła rec.) s. 360-362
Znaczenie przednówka w ekonomice przeduwłaszczeniowej : Królestwo Polskie w połowie XIX wieku Stanisław Śreniowski s. 525-551
"Uwłaszczenie chłopów w Polsce", Stanisław Śreniowski, Warszawa 1956 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Stanisław Śreniowski (aut. dzieła rec.) s. 584-590
Problem rozwarstwienia chłopstwa w ustroju folwarczno-pańszczyźnianym w Polsce Stanisław Śreniowski s. 585-607, 663-664
"Jurdyki lubelskie", Józef Mazurkiewicz, Wrocław 1956 : [recenzja] Stanisław Śreniowski Józef Mazurkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 803-805